a

“L’ecologisme i el feminisme han de ser transversals en qualsevol tipus de legislació”