a

El ple d’Alberic dóna suport a la ILP Tres Voltes Rebel.